CENÍK VÝKONŮ

platný od 1.9.2023

Celkové vyšetření na vlastní žádost

500 Kč

Prohlídka a posudek do zaměstnání     

700 Kč

Vyšetření a posudek k řízení motorových vozidel  

500 

Vyšetření před lázeňskou léčbou nehrazenou zdravotní pojišťovnou   

500 Kč

Vyšetření a posudek pro zbrojní průkaz  

700 Kč

Vyšetření a posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu  

500 Kč

Vyšetření a posudek o zdravotní způsobilosti - funkce ve Sboru dobrovolných hasičů

500 Kč

Vyšetření a posudek k přihlášce ke studiu  

200 Kč

Vyšetření a posudek pro práci s dětmi                                                   

200 Kč

Vyšetření a posudek pro pobyt na letním táboře, škole v přírodě          

150 Kč

Vyšetření a potvrzení svářečského či jiného profesního průkazu  

500 Kč

Předoperační vyšetření na výkon nehrazený ze zdravotního pojištění 

500 Kč

Vyšetření a posudek pro Úřad práce nebo jinou instituci

200 Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění  

200 Kč

Odběr krve na vlastní žádost    

50 Kč

Test ze stolice na skryté krvácení (nad rámec vyšetření hrazen ze zdrav. pojištění)   

350 Kč

EKG na žádost pacienta  

200 Kč

Antigenní test na SARS-COV2 na žádost pacienta

300 Kč

Výpis z dokumentace   

200 Kč

Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu - dle náročnosti

od 500 Kč

Stanovení bolestného - dle náročnosti  

od 500 Kč

Administrativní úkony - každých započatých 10 minut

120 Kč

Podrobný výpis pro komerční pojišťovnu - dle náročnosti

600 - 1000 Kč

Vyplnění žádosti do domova důchodců nebo jiného zařízení sociálních služeb   

150 Kč

Fotokopie na žádost pacienta (jen zdravotní dokumentace a v omezeném množství)    

5 Kč/list